Bahaya mencuci Pakaian terlalu Lama - Banyak orang mencuci pakaian dengan merendam pakaian kotor terlebih dahulu. Mereka yang mencuci dengan tangan merendam pakaian terlebih dahulu agar kotorannya...